Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.58

Verš

pūrvavat sarvāṅge sāttvika-bhāva-sakala
antare ānanda-āsvāda, bāhire vihvala

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; sarva-aṅge — po celém těle; sāttvika — transcendentální; bhāva-sakala — veškeré příznaky extatické lásky; antare — v nitru; ānanda-āsvāda — chuť transcendentální blaženosti; bāhire — navenek; vihvala — zmatený.

Překlad

Stejně jako i dřív mohli na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua sledovat veškeré příznaky transcendentální extatické lásky. Navenek sice vypadal zmatený, ale v nitru si vychutnával transcendentální blaženost.