Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.59

Verš

pūrvavat sabe mili’ karāilā cetana
uṭhiyā caudike prabhu karena darśana

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; sabe — všichni; mili' — poté, co se shromáždili; karāilā cetana — přivedli k vědomí; uṭhiyā — postavil se a; cau-dike — kolem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena darśana — rozhlížel se.

Překlad

Oddaní opět přivedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua společnou snahou zpátky k vědomí. Pán vstal, chodil sem a tam a rozhlížel se kolem.