Skip to main content

TEXT 35

TEXT 35

Verš

Texte

yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ
viṣādaṁ madam eva ca
na vimuñcati durmedhā
dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī
yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ
viṣādaṁ madam eva ca
na vimuñcati durmedhā
dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī

Synonyma

Synonyms

yayā — kterou; svapnam — snění; bhayam — strach; śokam — nářek; viṣādam — zasmušilost; madam — iluze; eva — zajisté; ca — rovněž; na — nikdy; vimuñcati — oprošťuje se od; durmedhā — neinteligentní; dhṛtiḥ — odhodlanost; — ta; pārtha — ó synu Pṛthy; tāmasī — patřící ke kvalitě nevědomosti.

yayā: par laquelle; svapnam: le rêve; bhayam: la peur; śokam: la lamentation; viṣādam: la morosité; madam: l’illusion; eva: certes; ca: aussi; na: jamais; vimuñcati: ne se dégage de; durmedhā: sans intelligence; dhṛtiḥ: détermination; sā: cette; pārtha: ô fils de Pṛthā; tāmasī: dans l’ignorance.

Překlad

Translation

A odhodlanost, která nepřekonává snění, strach, nářek, zasmušilost a iluzi, postrádá inteligenci a patří ke kvalitě nevědomosti, synu Pṛthy.

Quant à la détermination qui ne va pas au-delà du rêve, de la peur, des lamentations, de la morosité et de l’illusion, cette détermination inintelligente, ô fils de Pṛthā, relève de l’ignorance.

Význam

Purport

Z tohoto verše bychom neměli vyvodit závěr, že ten, kdo je ovlivněn kvalitou dobra, vůbec nesní. Zde uvedené snění znamená přílišné spaní. Snění probíhá vždy — je přirozeným jevem, ať je to na úrovni kvality dobra, vášně či nevědomosti. O těch, kteří se však nemohou vyhnout zaspávání, kteří se nevyvarují pýchy na to, jak si užívají hmotných objektů, kteří neustále sní o ovládání hmotného světa a kteří svůj život, mysl a smysly zaměřují tímto způsobem, lze říci, že jejich odhodlanost patří ke kvalitě nevědomosti.

On ne doit pas conclure de ce verset qu’un homme situé dans la vertu ne rêve pas. Ici le mot « rêve » indique le sommeil excessif. Car tout le monde rêve. Que l’on reçoive l’influence de la vertu, de la passion ou de l’ignorance, chacun rêve car c’est un phénomène naturel. Il s’agit ici de ceux qui ne peuvent éviter le sommeil excessif, qui ne peuvent s’empêcher de s’enorgueillir de jouir des biens de ce monde, qui rêvent toujours de dominer le monde matériel et dont la vie, le mental et les sens sont absorbés en ces choses. La détermination de telles gens est conditionnée par l’ignorance.