Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Verš

на ча мат-стха̄ни бхӯта̄ни
пашя ме йогам аишварам
бхӯта-бхр̣н на ча бхӯта-стхо
мама̄тма̄ бхӯта-бха̄ванах̣
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Дума по дума

Synonyma

на – никога; ча – също; мат-стха̄ни – установено в мен; бхӯта̄ни – цялото творение; пашя – просто виж; ме – моята; йогам аишварам – невъобразима мистична сила; бхӯта-бхр̣т – поддръжникът на всички живи същества; на – никога; ча – също; бхӯта-стхах̣ – в космичното проявление; мама – моята; а̄тма̄ – същност; бхӯта-бха̄ванах̣ – източникът на всички проявления.

na — nikdy; ca — také; mat-sthāni — spočívá ve Mně; bhūtāni — celé stvoření; paśya — pohleď; me — na Moji; yogam aiśvaram — nepochopitelnou mystickou moc; bhūta-bhṛt — opora všech živých bytostí; na — nikdy; ca — také; bhūta-sthaḥ — ve vesmírném projevu; mama — Moje; ātmā — vlastní Já; bhūta-bhāvanaḥ — zdroj všech projevů.

Превод

Překlad

И все пак всичко сътворено е извън мен. Виж мистичното ми великолепие! Въпреки че поддържам живите същества и се намирам навсякъде, Аз не съм част от това космично проявление – Аз съм източникът на творението.

A přesto ve Mně vše stvořené nespočívá. Pohleď na Mou mystickou moc! I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu — Mé vlastní Já je samotným zdrojem stvoření.

Коментар

Význam

Бог казва, че всичко пребивава в него (мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни). Това не трябва да се разбира погрешно. Бог не се занимава непосредствено с поддържането на материалното проявление. Всички сме виждали изображение на Атлас, крепящ земното кълбо на раменете си; той изглежда много уморен от тежестта на огромната планета Земя. Не трябва да прилагаме тази представа по отношение на Кр̣ш̣н̣а, който поддържа сътворената Вселена. Кр̣ш̣н̣а казва, че макар всичко да се крепи на него, Той остава настрана. Планетарните системи плуват в пространството, а това пространство е енергия на Върховния Бог. Но Той се различава от него. Той е различно установен. Ето защо Господ казва: „Въпреки че те се намират в моята невъобразима енергия, като Върховна Божествена Личност, Аз оставам настрана от тях“. В това е невъобразимото великолепие на Бога.

Pán říká, že vše spočívá na Něm (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Tomu je třeba správně porozumět. On sám se nezabývá udržováním a zachováváním hmotného projevu. Někdy vídáme obrázek Atlase, který drží na svých bedrech zeměkouli a vypadá značně unaveně. Není správné si představovat, že Kṛṣṇa podobně drží tento stvořený vesmír. Říká, že i když na Něm vše spočívá, sám je stranou všeho. Planetární soustavy se vznášejí v prostoru a ten je energií Nejvyššího Pána. Pán se však od něho liší; je mimo něj. Proto říká: “Třebaže všechny soustavy spočívají na Mé nepochopitelné energii, Já sám, Nejvyšší Osobnost Božství, jsem od nich vzdálen.” Tak vypadá Pánovo nepochopitelné bohatství.

Във ведическия речник Нирукти се казва: юджяте 'нена дургхат̣еш̣у ка̄рйеш̣у – „Върховният Бог извършва невъобразимо удивителни забавления, разгръщайки енергиите си“. Той е изпълнен с могъщи енергии и всяко негово намерение от само себе си става реалност. Така би трябвало да се разбира Божествената Личност. Ние решаваме да направим нещо, но се появяват толкова пречки, че много често е невъзможно да постъпим както желаем. Но когато Кр̣ш̣н̣а поиска да направи нещо, самото му желание осъществява всичко така съвършено, че не можем да си обясним как е било направено. Бог обяснява този факт – Той поддържа цялото материално проявление, но въобще не се докосва до него. Единствено по върховната му воля всичко се създава, всичко се поддържа и всичко се унищожава. Няма разлика между неговия ум и него самия (но има разлика между нас и нашия материален ум), защото Той е абсолютен дух. Бог присъства едновременно във всичко, но обикновеният човек не може да разбере как е представен и като личност. Той е различен от това материално проявление, но всичко се намира в него. Това е обяснено тук като йогам аишварам, мистичната сила на Върховната Божествена Личност.

Ve védském slovníku Nirukti stojí: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu, “Nejvyšší předvádí svou energii v nepochopitelně úžasných výjevech.” Pán oplývá mnoha mocnými energiemi, a cokoliv si přeje, se stává skutečností. Tak je třeba chápat Osobnost Božství. My sami můžeme chtít něco udělat, ale čeká nás mnoho překážek a někdy nemůžeme jednat, jak bychom si přáli. Když chce ale něco udělat Kṛṣṇa, samotnou silou Jeho vůle se vše uskuteční tak dokonale, že ani nevnímáme, jak se to děje. Pán to vysvětluje: přestože udržuje celý hmotný projev a je jeho oporou, není s ním ve styku. Vše je stvořeno, zaopatřováno, udržováno a zničeno Jeho svrchovanou vůlí. Jelikož je absolutní duchovní bytostí, není rozdíl mezi Jeho myslí a Jím samotným (zatímco mezi námi a naší nynější hmotnou myslí rozdíl je). Pán je současně přítomen ve všem, ale pro obyčejného člověka je nepochopitelné, jak může být přítomen také osobně. Liší se od hmotného projevu, a přesto na Něm vše spočívá. To je zde popsáno slovy yogam aiśvaram, vyjadřujícími mystickou moc Nejvyšší Osobnosti Božství.