Skip to main content

ТЕКСТ 5

TEXT 5

Текст

Tekst

на ча мат-стха̄ни бхӯта̄ни
пашя ме йогам аишварам
бхӯта-бхр̣н на ча бхӯта-стхо
мама̄тма̄ бхӯта-бха̄ванах̣
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Дума по дума

Synonyms

на – никога; ча – също; мат-стха̄ни – установено в мен; бхӯта̄ни – цялото творение; пашя – просто виж; ме – моята; йогам аишварам – невъобразима мистична сила; бхӯта-бхр̣т – поддръжникът на всички живи същества; на – никога; ча – също; бхӯта-стхах̣ – в космичното проявление; мама – моята; а̄тма̄ – същност; бхӯта-бха̄ванах̣ – източникът на всички проявления.

na — mitte kunagi; ca — samuti; mat-sthāni — Minus asetsev; bhūtāni — kogu loome; paśya — lihtsalt vaata; me — Minu; yogam aiśvaram — käsitlematut müstilist jõudu; bhūta-bhṛt — kõikide elusolendite alalhoidja; na — mitte kunagi; ca — samuti; bhūta-sthaḥ — kosmilises avaldumises; mama — Minu; ātmā — Mina; bhūta-bhāvanaḥ — kõikide avaldumiste allikas.

Превод

Translation

И все пак всичко сътворено е извън мен. Виж мистичното ми великолепие! Въпреки че поддържам живите същества и се намирам навсякъде, Аз не съм част от това космично проявление – Аз съм източникът на творението.

Ja ometigi ei asu kõik loodu Minus. Vaata Minu müstilist võimsust! Ehkki Ma olen kõikide elusolendite alalhoidja ning ehkki Ma olen kõikjal, ei ole Ma osa sellest kosmilisest avaldumisest, sest Mina Ise olengi loome allikaks.

Коментар

Purport

Бог казва, че всичко пребивава в него (мат-стха̄ни сарва-бхӯта̄ни). Това не трябва да се разбира погрешно. Бог не се занимава непосредствено с поддържането на материалното проявление. Всички сме виждали изображение на Атлас, крепящ земното кълбо на раменете си; той изглежда много уморен от тежестта на огромната планета Земя. Не трябва да прилагаме тази представа по отношение на Кр̣ш̣н̣а, който поддържа сътворената Вселена. Кр̣ш̣н̣а казва, че макар всичко да се крепи на него, Той остава настрана. Планетарните системи плуват в пространството, а това пространство е енергия на Върховния Бог. Но Той се различава от него. Той е различно установен. Ето защо Господ казва: „Въпреки че те се намират в моята невъобразима енергия, като Върховна Божествена Личност, Аз оставам настрана от тях“. В това е невъобразимото великолепие на Бога.

Jumal ütleb, et kõik tugineb Temale (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Seda lauset ei tohiks aga valesti mõista. Jumal ei ole otseselt seotud selle materiaalse avaldumise alalhoidmise ja ülalpidamisega. Kindlasti on paljud näinud pilti Atlasest, kes hoiab maakera oma õlgadel ning tundub sellest väga väsinud olevat. Kui me räägime, et Kṛṣṇa hoiab ülal seda loodud universumit, ei tule meil ette kujutada midagi sarnast. Kṛṣṇa ütleb, et ehkki kõik tugineb Temale, on Tema sellest kõigest lahus seisev. Planetaarsüsteemid hõljuvad avaruses ning see avarus on Kõigekõrgema Jumala energia. Kuid see ei tähenda, et Ta Ise oleks see avarus. Tema Ise asub mujal. Seepärast lausub Jumal: „Ehkki kõik asetseb Minu käsitlematus energias, olen Mina, Jumala Kõrgeim Isiksus, kõigest lahus seisev." Selline on Jumala käsitlematu võim.

Във ведическия речник Нирукти се казва: юджяте 'нена дургхат̣еш̣у ка̄рйеш̣у – „Върховният Бог извършва невъобразимо удивителни забавления, разгръщайки енергиите си“. Той е изпълнен с могъщи енергии и всяко негово намерение от само себе си става реалност. Така би трябвало да се разбира Божествената Личност. Ние решаваме да направим нещо, но се появяват толкова пречки, че много често е невъзможно да постъпим както желаем. Но когато Кр̣ш̣н̣а поиска да направи нещо, самото му желание осъществява всичко така съвършено, че не можем да си обясним как е било направено. Бог обяснява този факт – Той поддържа цялото материално проявление, но въобще не се докосва до него. Единствено по върховната му воля всичко се създава, всичко се поддържа и всичко се унищожава. Няма разлика между неговия ум и него самия (но има разлика между нас и нашия материален ум), защото Той е абсолютен дух. Бог присъства едновременно във всичко, но обикновеният човек не може да разбере как е представен и като личност. Той е различен от това материално проявление, но всичко се намира в него. Това е обяснено тук като йогам аишварам, мистичната сила на Върховната Божествена Личност.

Vedalikus „Nirukti" sõnaraamatus öeldakse: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu – „Kõigekõrgem Jumal avaldab Oma energiatega käsitlematuid ja imepäraseid mänge." Tema isik on täis erinevaid võimsaid energiaid, ning Tema soovid iseenesest ongi tegelikkus. Sellisena tulebki Jumala Isiksust mõista. Me võime mõelda millegi tegemisest, kuid oma plaani täideviimisel kohtame me paljusid takistusi ning alati pole meil võimalik teha, mida tahame. Ent kui Kṛṣṇa midagi tahab, siis pruugib Tal vaid soovida ning kõik toimub niivõrd täiuslikult, et keegi ei suuda seda ettegi kujutada. Jumal selgitab seda tõsiasja: ehkki Ta on kogu materiaalse avaldumise alalhoidja ja ülalpidaja, ei ole Ta mateeriaga kokkupuutes. Kõik luuakse, säilitatakse, hoitakse alal ning hävitatakse üksnes Tema kõrgeima soovi kohaselt. Kuna Kṛṣṇa on absoluutne vaimne olend, pole Kṛṣṇa mõistuse ja Tema Enda vahel mingit erinevust (samas kui meie ja meie praeguse materiaalse mõistuse vahel on). Jumal viibib üheaegselt kõiges. Tavalised inimesed ei mõista, kuidas saab Ta säilitada seejuures Oma isiksuslikkuse. Ta seisab lahus materiaalsest avaldumisest, ometigi tugineb kõik Temale. Seda selgitatakse siin sõnadega yogam aiśvaram, mis tähistavad Jumala Kõrgeima Isiksuse müstilist jõudu.