Skip to main content

Bg. 9.5

Verš

na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Synonyma

na — nikdy; ca — také; mat-sthāni — spočívá ve Mně; bhūtāni — celé stvoření; paśya — pohleď; me — na Moji; yogam aiśvaram — nepochopitelnou mystickou moc; bhūta-bhṛt — opora všech živých bytostí; na — nikdy; ca — také; bhūta-sthaḥ — ve vesmírném projevu; mama — Moje; ātmā — vlastní Já; bhūta-bhāvanaḥ — zdroj všech projevů.

Překlad

A přesto ve Mně vše stvořené nespočívá. Pohleď na Mou mystickou moc! I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu — Mé vlastní Já je samotným zdrojem stvoření.

Význam

Pán říká, že vše spočívá na Něm (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Tomu je třeba správně porozumět. On sám se nezabývá udržováním a zachováváním hmotného projevu. Někdy vídáme obrázek Atlase, který drží na svých bedrech zeměkouli a vypadá značně unaveně. Není správné si představovat, že Kṛṣṇa podobně drží tento stvořený vesmír. Říká, že i když na Něm vše spočívá, sám je stranou všeho. Planetární soustavy se vznášejí v prostoru a ten je energií Nejvyššího Pána. Pán se však od něho liší; je mimo něj. Proto říká: “Třebaže všechny soustavy spočívají na Mé nepochopitelné energii, Já sám, Nejvyšší Osobnost Božství, jsem od nich vzdálen.” Tak vypadá Pánovo nepochopitelné bohatství.

Ve védském slovníku Nirukti stojí: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu, “Nejvyšší předvádí svou energii v nepochopitelně úžasných výjevech.” Pán oplývá mnoha mocnými energiemi, a cokoliv si přeje, se stává skutečností. Tak je třeba chápat Osobnost Božství. My sami můžeme chtít něco udělat, ale čeká nás mnoho překážek a někdy nemůžeme jednat, jak bychom si přáli. Když chce ale něco udělat Kṛṣṇa, samotnou silou Jeho vůle se vše uskuteční tak dokonale, že ani nevnímáme, jak se to děje. Pán to vysvětluje: přestože udržuje celý hmotný projev a je jeho oporou, není s ním ve styku. Vše je stvořeno, zaopatřováno, udržováno a zničeno Jeho svrchovanou vůlí. Jelikož je absolutní duchovní bytostí, není rozdíl mezi Jeho myslí a Jím samotným (zatímco mezi námi a naší nynější hmotnou myslí rozdíl je). Pán je současně přítomen ve všem, ale pro obyčejného člověka je nepochopitelné, jak může být přítomen také osobně. Liší se od hmotného projevu, a přesto na Něm vše spočívá. To je zde popsáno slovy yogam aiśvaram, vyjadřujícími mystickou moc Nejvyšší Osobnosti Božství.