Skip to main content

ДЕВЕТА ГЛАВА

Най-поверителното знание

ТЕКСТ 1:
Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, понеже никога не ми завиждаш, ще ти предам най-поверителното знание и мъдрост. Когато проникнеш в тях, ще се освободиш от страданията на материалното съществуване.
ТЕКСТ 2:
Това знание е царят на образованието, тайната на всички тайни. То е най-чистото знание и понеже дава непосредствено възприятие на аз-а, то е съвършенството на религията. То е вечно и носи щастие.
ТЕКСТ 3:
Хората без вяра в преданото служене не могат да ме достигнат, о, победителю на враговете. Те се връщат отново на пътя на раждането и смъртта в този материален свят.
ТЕКСТ 4:
Цялата Вселена е проникната от моята непроявена форма. Всички същества са в мен, но Аз не съм в тях.
ТЕКСТ 5:
И все пак всичко сътворено е извън мен. Виж мистичното ми великолепие! Въпреки че поддържам живите същества и се намирам навсякъде, Аз не съм част от това космично проявление – Аз съм източникът на творението.
ТЕКСТ 6:
Разбери, че както силният вятър, духащ навсякъде, остава винаги в небето, така и всички сътворени същества остават в мен.
ТЕКСТ 7:
О, сине на Кунтӣ, в края на епохата всички материални проявления влизат в моята природа, а в началото на следващата епоха Аз ги създавам отново чрез моята енергия.
ТЕКСТ 8:
Целият космичен порядък е под моя власт. По волята ми той се проявява от само себе си отново и отново и накрая е унищожаван пак по моята воля.
ТЕКСТ 9:
О, Дханан̃джая, всичко това не ме обвързва. Аз оставам винаги настрана, безпристрастен към материалните дейности.
ТЕКСТ 10:
О, сине на Кунтӣ, материалната природа е една от енергиите ми и под мое ръководство създава всички движещи се и недвижещи се същества. С нейна помощ това космично проявление се създава и унищожава отново и отново.
ТЕКСТ 11:
Глупаците ми се присмиват, когато идвам в човешка форма. Те не познават трансценденталната ми природа на Върховен Бог на всичко съществуващо.
ТЕКСТ 12:
Така объркани, те биват привлечени от демонични и атеистични възгледи. В това заблудено състояние надеждите им за освобождение, плодоносните им дейности и знанието им пропадат.
ТЕКСТ 13:
О, сине на Пр̣тха̄, тези, които не са заблудени, великите души, са под закрилата на божествената природа. Те са потопени в предано служене, защото знаят, че Аз съм Бог, Върховната Личност, първоначалният и неизчерпаемият.
ТЕКСТ 14:
Тези велики души постоянно възпяват моето величие, действат решително и целеустремено, покланят ми се и ме обожават с преданост.
ТЕКСТ 15:
А други, чието жертвоприношение е развиване на знание, обожават Върховния Бог като единен и единствен, като множествено проявен и във вселенската му форма.
ТЕКСТ 16:
Но Аз съм ритуалът, жертвоприношението, даровете за прародителите, лечебната билка и трансценденталната мантра. Аз съм маслото и огънят и предлагането.
ТЕКСТ 17:
Аз съм бащата, майката, създателят и прародителят на тази Вселена. Аз съм целта на знанието, пречистващата сила и сричката ом̇. Аз съм още Р̣г, Са̄ма и Яджур Веда.
ТЕКСТ 18:
Аз съм целта, поддръжникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-скъпият приятел. Аз съм сътворението и унищожението, основата на всичко, вместилището и вечното семе.
ТЕКСТ 19:
О, Арджуна, Аз давам топлината, Аз изпращам и спирам дъжда. Аз съм безсмъртието, Аз съм и персонификацията на смъртта. Както духът, така и материята са в мен.
ТЕКСТ 20:
Тези, които изучават Ведите и пият сока сома, стремейки се към райските планети, ме обожават косвено. Пречистени от греховни последици, те се раждат на благочестивата райска планета на Индра и там се наслаждават на божествени удоволствия.
ТЕКСТ 21:
Когато се насладят на изключителните райски удоволствия и резултатите от благочестивите им дейности се изчерпят, те отново се връщат на тази тленна планета. Така търсещите сетивно наслаждение чрез следване на трите Веди постигат само повтарящо се раждане и смърт.
ТЕКСТ 22:
А на тези, които винаги ме обожават с преданост, съсредоточени върху трансценденталната ми форма, Аз давам това, което им липсва, и съхранявам това, което имат.
ТЕКСТ 23:
О, сине на Кунтӣ, тези, които са предани на различни богове и искрено ги обожават, в действителност обожават само мен, но правят това погрешно.
ТЕКСТ 24:
Аз съм единственият наслаждаващ се и господарят на всички жертвоприношения. Ето защо тези, които не познават моята истинска трансцендентална природа, се провалят.
ТЕКСТ 25:
Тези, които почитат полубоговете, ще се родят сред тях. Тези, които почитат прадедите, ще отидат при тях. Тези, които почитат призраци и духове, ще се родят сред тези същества, а всички, които ме обожават, ще живеят с мен.
ТЕКСТ 26:
Ако някой с любов и преданост ми предложи листо, цвете, плод или вода, Аз ще ги приема.
ТЕКСТ 27:
Каквото и да правиш, каквото и да ядеш, каквото и да предлагаш или даряваш, на каквито и въздържания да се подлагаш – прави това, о, сине на Кунтӣ, като жертвоприношение за мен.
ТЕКСТ 28:
По такъв начин ще се освободиш от благоприятните и неблагоприятните последици на дейността. В този дух на отречение, съсредоточавайки се върху мен, ще си свободен и ще дойдеш при мен.
ТЕКСТ 29:
Аз не завиждам на никого, не предпочитам никого; отнасям се еднакво към всички. Но всеки, който ми служи с преданост, е мой приятел, той е в мен и Аз също съм негов приятел.
ТЕКСТ 30:
Дори да извърши най-отвратителната постъпка, ако е зает с предано служене, човек трябва да бъде считан за свят, защото решително върви по правилния път.
ТЕКСТ 31:
Той много скоро става благочестив и умиротворен. О, сине на Кунтӣ, можеш смело да заявиш, че мой предан никога не загива.
ТЕКСТ 32:
О, сине на Пр̣тха̄, всички, които приемат подслон при мен – дори хора с нисш произход, жени, вайши (търговци) и шӯдри (работници) – могат да достигнат върховното местоназначение.
ТЕКСТ 33:
А колко повече това важи за благочестивите бра̄хман̣и, преданите и святите царе! Така че, щом си дошъл в този временен, пълен със страдания свят, служи ми с любов.
ТЕКСТ 34:
Винаги мисли за мен, стани мой предан, отдавай ми почит и ме обожавай. Така, напълно потопен в мен, със сигурност ще дойдеш при мен.