Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 17.25

Текст

тад итй анабхисандха̄я
пхалам ягя-тапах̣-крия̄х̣
да̄на-крия̄ш ча вивидха̄х̣
криянте мокш̣а-ка̄нкш̣ибхих̣

Дума по дума

тат – това; ити – така; анабхисандха̄я – без желание; пхалам – резултат; ягя – от жертвоприношение; тапах̣ – и въздържание; крия̄х̣ – дейности; да̄на – на благотворителност; крия̄х̣ – дейности; ча – също; вивидха̄х̣ – различни; криянте – се извършват; мокш̣а-ка̄нкш̣ибхих̣ – от тези, които наистина желаят да постигнат освобождение.

Превод

Различните жертвоприношения, въздържания и благотворителност трябва да се извършват с думата „тат“, без желание за материални резултати. Целта на тези трансцендентални дейности е освобождение от материалното оплитане.

Коментар

За да се издигне до духовно ниво, човек не бива да действа за някаква материална изгода. Дейностите би трябвало да преследват крайната цел – пренасяне в духовното царство, обратно вкъщи, обратно при Бога.