Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 17.24

Текст

тасма̄д ом итй уда̄хр̣тя
ягя-да̄на-тапах̣-крия̄х̣
правартанте видха̄нокта̄х̣
сататам брахма-ва̄дина̄м

Дума по дума

тасма̄т – затова; ом – започвайки с ом; ити – така; уда̄хр̣тя – обозначава; ягя – на жертвоприношение; да̄на – благотворителност; тапах̣ – и въздържание; крия̄х̣ – извършването; правартанте – започват; видха̄на-укта̄х̣ – в съответствие с правилата на писанията; сататам – винаги; брахма-ва̄дина̄м – на трансценденталистите.

Превод

Ето защо, когато извършват жертвоприношения, въздържания или благотворителност в съответствие с правилата на писанията, трансценденталистите започват с ом, за да достигнат Върховния.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Ом тад виш̣н̣ох̣ парамам падам (Р̣г Веда 1.22.20). Лотосовите нозе на Виш̣н̣у са върховното ниво на преданост. Ако всяко нещо се извършва заради Върховната Божествена Личност, това гарантира съвършенство на дейността.