Skip to main content

Bg. 17.25

Verš

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyma

tat — to; iti — tak; anabhisandhāya — bez túžby; phalam — plodonosný výsledok; yajña — obeť; tapaḥ — pokánie; kriyāḥ — činy; dāna — milodary; kriyāḥ — činy; ca — tiež; vividhāḥ — rôzne; kriyante — vykonávané; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — tí, ktorí naozaj túžia po vyslobodení.

Překlad

So slovom 'tat' by mal človek vykonávať rôzne obete, pokánia a dobročinnosti, netúžiac po ich plodoch. Zmyslom takých transcendentálnych činností je vyslobodiť sa z hmotného zajatia.

Význam

Ak sa chce človek povýšiť na duchovnú úroveň, nemal by pracovať pre hmotný zisk. Činnosti by mali byť vykonávané za účelom dosiahnuť konečný cieľ — vrátiť sa do duchovného kráľovstva, späť domov, späť k Bohu.