Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 17.26-27

Текст

сад-бха̄ве са̄дху-бха̄ве ча
сад итй етат праюджяте
прашасте карман̣и татха̄
сач-чхабдах̣ па̄ртха юджяте
ягйе тапаси да̄не ча
стхитих̣ сад ити чочяте
карма чаива тад-артхӣям
сад итй ева̄бхидхӣяте

Дума по дума

сат-бха̄ве – в смисъла на природата на Върховния; са̄дху-бха̄ве – в смисъла на природата на предания; ча – също; сат – думата сат; ити – така; етат – това; праюджяте – се използва; прашасте – в истински; карман̣и – дейности; татха̄ – също; сат-шабдах̣ – звукът сат; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; юджяте – се използва; ягйе – при жертвоприношения; тапаси – в аскетизъм; да̄не – при благотворителност; ча – също; стхитих̣ – положението; сат – Върховния; ити – така; ча – и; учяте – се произнася; карма – работа; ча – също; ева – несъмнено; тат – заради това; артхӣям – предназначено; сат – Върховния; ити – така; ева – несъмнено; абхидхӣяте – се обозначава.

Превод

О, сине на Пр̣тха̄! Абсолютната Истина е целта на преданото жертвоприношение и това се посочва с думата „сат“. „Сат“ се нарича също и неговият извършител; както и самите жертвоприношения, въздържания и благотворителност, които в съответствие с абсолютната им природа се извършват за удовлетворение на Върховната Личност.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Думите прашасте карман̣и, „предписани задължения“, означават, че много дейности, посочени във ведическата литература, са методи за пречистване – от деня на зачеването до края на човешкия живот. Такива пречистващи методи се използват заради крайното освобождение на живото същество. Във всички тези дейности препоръчително се произнася ом тат сат. Думите сад-бха̄ве и са̄дху-бха̄ве обозначават трансценденталната природа. Дейността в Кр̣ш̣н̣а съзнание се нарича саттва, а този, който е напълно осъзнат за дейностите в Кр̣ш̣н̣а съзнание, се нарича са̄дху. В Шрӣмад Бха̄гаватам (3.25.25) се казва, че трансценденталните теми стават разбираеми при общуване с предани. Употребени са думите сата̄м прасанга̄т. Без правилно общуване не може да се постигне трансцендентално знание. При посвещение или даване на свещения шнур се произнасят думите ом тат сат. По същия начин обект на всички яги е Върховният, ом тат сат. Думата тад-артхӣям означава да се служи на всичко, което представя Върховния – включително с такова служене, като готвене, помагане в храма или някаква друга работа за разпространение величието на Бога. Така тези върховни думи ом тат сат се употребяват при най-различни случаи, за да направят всички дейности съвършени и всяко нещо завършено.