Skip to main content

Bg. 17.25

Verš

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyma

tat — to; iti — takto; anabhisandhāya — bez touhy; phalam — po výsledcích; yajña — oběti; tapaḥ — askeze; kriyāḥ — činnosti; dāna — dávání milodarů; kriyāḥ — činnosti; ca — a; vividhāḥ — různé; kriyante — jsou konány; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — těmi, kdo skutečně touží po osvobození.

Překlad

Je třeba různých druhů obětí, askeze a dobročinnosti, které mají být provázeny slovem tat, bez touhy po výsledcích. Účelem těchto transcendentálních činností je vysvobodit se z hmotného zapletení.

Význam

Aby živá bytost dospěla na duchovní úroveň, nesmí jednat s cílem hmotného zisku, ale s cílem dosažení vrcholného úspěchu—přemístění do duchovního království, zpátky domů, zpátky k Bohu.