Skip to main content

Bg. 17.26-27

Verš

sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Synonyma

sat-bhāve — ve smyslu povahy Nejvyššího; sādhu-bhāve — ve smyslu povahy oddaného; ca — také; sat — slovo sat; iti — takto; etat — toto; prayujyate — používá se; praśaste — při autorizovaných; karmaṇi — činnostech; tathā — také; sat-śabdaḥ — zvuk sat; pārtha — ó synu Pṛthy; yujyate — používá se; yajñe — při oběti; tapasi — při askezi; dāne — při dávání milodarů; ca — také; sthitiḥ — postavení; sat — Nejvyšší; iti — takto; ca — a; ucyate — je vyslovováno; karma — práce; ca — a; eva — jistě; tat — pro to; arthīyam — určena; sat — Nejvyšší; iti — takto; eva — jistě; abhidhīyate — je naznačeno.

Překlad

Ó synu Pṛthy, Absolutní Pravda je cílem oběti konané s oddaností a je vyjádřena slovem sat. Konatel takové oběti je také nazván sat, stejně jako všechny činy spojené s obětí, askezí a dáváním milodarů, které — jak odpovídá absolutní povaze — jsou prováděny pro potěšení Nejvyšší Osoby.

Význam

Slova praśaste karmaṇi (předepsané povinnosti) poukazují na skutečnost, že ve védské literatuře je mnoho předepsaných činností neboli očistných procesů, od doby početí až po ukončení života. Tyto procesy se následují, aby živá bytost nakonec dosáhla osvobození, a při všech se doporučuje pronášet oṁ tat sat. Slova sad-bhāve a sādhu-bhāve označují transcendentální postavení. Jednání s vědomím Kṛṣṇy se nazývá sattva a ten, kdo si je plně vědom činností spojených s vědomím Kṛṣṇy, je sādhu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.25) stojí, že transcendentální náměty se vyjasní ve společnosti oddaných. Jsou tam použita slova satāṁ prasaṅgāt. Bez příznivé společnosti nelze nabýt transcendentálního poznání. Když někdo zasvěcuje či udílí posvátnou šňůru, pronáší slova oṁ tat sat. Stejně tak při konání yajñi jakéhokoliv druhu je cílem Nejvyšší, oṁ tat sat. Slovo tad-arthīyam dále označuje službu čemukoliv, co zastupuje Nejvyššího, včetně například chrámového vaření a pomáhání jakožto sloužení chrámu Pána nebo jakýchkoliv jiných činností zaměřených na šíření Pánovy slávy. Tato svrchovaná slova oṁ tat sat jsou používána mnoha způsoby, aby všechny činnosti byly dokonalé a vše úplné.