Skip to main content

Bg. 17.24

Verš

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyma

tasmāt — proto; oṁ — začínající s oṁ; iti — takto; udāhṛtya — naznačující; yajña — oběti; dāna — dobročinnosti; tapaḥ — a askeze; kriyāḥ — konání; pravartante — začíná; vidhāna-uktāḥ — podle usměrnění písem; satatam — vždy; brahma-vādinām — transcendentalistů.

Překlad

Proto transcendentalisté, kteří se chystají vykonat oběť, dát milodar nebo podstoupit askezi, vždy v souladu s usměrněními písem začínají vibrací oṁ, aby dosáhli Nejvyššího.

Význam

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20) — lotosové nohy Viṣṇua jsou nejvyšším cílem oddanosti. Dělá-li živá bytost vše pro Nejvyšší Osobnost Božství, jsou tím všechny její činy dokonalé.