Skip to main content

Bg. 17.25

Tekstas

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyms

tat — tai; iti — taip; anabhisandhāya — netrokštant; phalam — teikiamų rezultatų; yajña — aukos; tapaḥ — ir askezės; kriyāḥ — veikla; dāna — labdaros; kriyāḥ — veikla; ca — taip pat; vividhāḥ — įvairi; kriyante — yra atliekama; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — tų, kurie tikrai trokšta išsivaduoti.

Translation

Įvairių rūšių aukas, askezes ir labdarą reikia atlikti netrokštant jų vaisių sau ir su žodžiu „tat“. Šių transcendentinių veiksmų tikslas – išsivaduoti iš materijos pančių.

Purport

KOMENTARAS: Jei norime pasiekti dvasinį lygį, turime veikti nesitikėdami jokios materialios naudos. Savo veiksmais būtina siekti galutinio tikslo – patekti į dvasinę karalystę, t.y. sugrįžti namo, atgal pas Dievą.