Skip to main content

Word for Word Index

tat-anantaram
po to. — Bg. 18.55
tat-buddhayaḥ
tie, kurių intelektas nuolat nukreiptas į Aukščiausiąjį — Bg. 5.17
tat dhāma
ta buveinė — Bg. 15.6
tat-niṣṭhāḥ
tie, kurių tikėjimas skirtas tik Aukščiausiajam — Bg. 5.17
tat param
Kṛṣṇos sąmonę. — Bg. 5.16
transcendentalus — Bg. 11.37
tat-paraḥ
labai prie jo prisirišęs — Bg. 4.39
tat-parāyaṇāḥ
kas randa prieglobstį vien Jame — Bg. 5.17
tat-prasādāt
Jo malone — Bg. 18.62
tat-samakṣam
tarp draugų — Bg. 11.41-42
tat sarvam
visa tai — Bg. 8.28
tat
ta — Bg. 1.10, Bg. 2.67, Bg. 8.21, Bg. 10.39, Bg. 10.39, Bg. 13.13, Bg. 13.16, Bg. 13.18, Bg. 14.7, Bg. 14.8, Bg. 17.17, Bg. 17.18, Bg. 17.19, Bg. 17.20, Bg. 17.21, Bg. 17.22, Bg. 18.23, Bg. 18.24, Bg. 18.25, Bg. 18.37, Bg. 18.37, Bg. 18.38, Bg. 18.38, Bg. 18.39, Bg. 18.40
tai — Bg. 1.45, Bg. 2.17, Bg. 3.21, Bg. 7.1, Bg. 9.27, Bg. 13.3, Bg. 13.4, Bg. 17.25, Bg. 17.28, Bg. 18.45, Īśo 10, Īśo 14
tatai — Bg. 2.7
tą — Bg. 2.57, Bg. 2.57, Bg. 4.16, Bg. 4.38, Bg. 5.1, Bg. 6.20-23, Bg. 8.6, Bg. 8.11, Bg. 9.26, Bg. 11.4, Bg. 11.45, Bg. 11.49, Bg. 13.4, Bg. 13.13, Bg. 13.17, Bg. 15.3-4, Bg. 15.6, Bg. 18.77, Īśo 16
tad — Bg. 3.1
todėl — Bg. 3.2
Jo — Bg. 3.9
ir tiktai — Bg. 3.21
tuo — Bg. 3.21
tas žinias apie įvairias aukas — Bg. 4.34
šią — Bg. 5.5
šis — Bg. 5.16
tie — Bg. 7.23, Bg. 18.5
iš tikro, tai — Bg. 7.29
tas — Bg. 8.1, Bg. 15.12, Bg. 17.23, Bg. 18.20, Bg. 18.21, Bg. 18.22
visa tai — Bg. 11.41-42
Jos — Bg. 13.14
ta. — Bg. 13.16
tą. — Bg. 15.5, Bg. 18.60
tam — Bg. 17.26-27
Jis — Īśo 4, Īśo 5, Īśo 5, Īśo 5, Īśo 5
tas Aukščiausiasis Viešpats — Īśo 5
tuos — Īśo 11
šį dalyką — Īśo 13
šią skraistę — Īśo 15
tat viddhi
žinok tai — Bg. 13.27
tat- ātmānaḥ
tie, kurių protas nuolat sutelktas į Aukščiausiąjį — Bg. 5.17
tat-vidaḥ
tų, kurie žino. — Bg. 13.1-2
tat tat
visa tai — Bg. 10.41