Skip to main content

Bg. 17.26-27

Tekstas

sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Synonyms

sat-bhāve — Aukščiausiojo prigimties prasme; sādhu-bhāve — bhakto prigimties prasme; ca — taip pat; sat — žodis sat; iti — taip; etat — šis; prayujyate — yra vartojamas; praśaste — bona fide; karmaṇi — veikloje; tathā — taip pat; sat-śabdaḥ — garsas sat; pārtha — o Pṛthos sūnau; yujyate — yra vartojamas; yajñe — aukoje; tapasi — askezėje; dāne — labdaroje; ca — taip pat; sthitiḥ — padėtis; sat — Aukščiausiasis; iti — taip; ca — ir; ucyate — yra vadinamas; karma — darbas; ca — taip pat; eva — tikrai; tat — tam; arthīyam — skirtas; sat — Aukščiausiasis; iti — taip; eva — tikrai; abhidhīyate — yra pažymėtas.

Translation

Absoliuti Tiesa yra atsidavimo aukos tikslas ir žymima žodžiu „sat“. Atnašaujantis šią auką irgi vadinasi „sat“, kaip ir visi aukojimo, askezės ir labdaros darbai, kurie atitinka absoliučią prigimtį ir yra skirti Aukščiausiajam Asmeniui patenkinti, o Pṛthos sūnau.

Purport

KOMENTARAS: Žodžiai praśaste karmaṇi, arba „nurodytosios pareigos“, kalba apie Vedų raštų rekomenduojamą labai plačią veiklą, kurią sudaro apsivalymo procesai ir kurią privalu atlikti nuo apvaisinimo momento iki pat mirties. Tų apsivalymo procesų tikslas – galutinis gyvosios esybės išsivadavimas. Visus juos atliekant, siūloma tarti oṁ tat sat. Žodžiai sad-bhāve bei sādhu-bhāve nurodo transcendentinę situaciją. Kṛṣṇos sąmonės veikla vadinama sattva, o visiškai Kṛṣṇos sąmonės veiklą įsisąmoninęs žmogus vadinamas sādhu. „Śrīmad-Bhāgavatam“ (3.25.25) sakoma, kad transcendentiniai dalykai tampa aiškūs bendraujant su bhaktais. Tai pažymi žodžiai satāṁ prasaṅgāt. Be bendravimo su bhaktais neįmanoma įgyti transcendentinį žinojimą. Žodžiai oṁ tat sat tariami inicijuojant mokinį ar suteikiant šventą brahmano virvelę. Lygiai taip, atliekant bet kurią yajñą, objektu visada yra Aukščiausiasis, oṁ tat sat. Posmo žodis tad-arthīyam reiškia daryti viską, kas susiję su Aukščiausiuoju, pavyzdžiui, gaminti maistą, padėti ruoštis Viešpaties šventykloje ar atlikti kitokį darbą, susijusį su Viešpaties šlovės skleidimu. Aukščiausieji žodžiai oṁ tat sat tariami pačiais įvairiausiais atvejais, kai norima, kad veiksmai būtų iki galo sėkmingi.