Skip to main content

Крішна, Верховний Бог-Особа

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ: Прихід Господа Крішни
РОЗДІЛ ДРУГИЙ: Півбоги моляться до Крішни, що перебуває в лоні Девакі
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: Народження Господа Крішни
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ: Камса починає переслідування
РОЗДІЛ П’ЯТИЙ: Зустріч Нанди й Васудеви
РОЗДІЛ ШОСТИЙ: Смерть Путани
РОЗДІЛ СЬОМИЙ: Спасіння Трінаварти
РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ: Крішна показує Свою всесвітню форму
РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ: Мати Яшода зв’язує Господа Крішну
РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ: Звільнення Налакувари й Маніґріви
РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ: Смерть демонів Ватсасури й Бакасури
РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ: Смерть демона Аґгасури
РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ: Як Брахма вкрав хлопчиків і телят
РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ: Молитви, що їх Господь Брахма підносив до Господа Крішни
РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ: Смерть Дгенукасури
РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ: Підкорення Калії
РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ: Як згашено лісову пожежу
РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ: Смерть демона Праламбасури
РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ: Крішна поглинає лісову пожежу
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ: Звуки флейти причаровують ґопі
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Крішна краде вбрання молодих незаміжніх ґопі
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Звільнення дружин брахман, які виконували жертвопринесення
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Поклоніння пагорбу Ґовардгані
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ: Спустошлива злива у Вріндавані
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Дивовижний Крішна
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Молитви Індри, царя небес
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Як Нанду Махараджу звільнено з рук Варуни
РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ: Танець раса (вступ)
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТИЙ: Крішна ховається від ґопі
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДРУГИЙ: Крішна повертається до ґопі
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ: Опис танцю раса
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ: Звільнення Від’ядгари, знищення демона Шанкгачуди
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ П'ЯТИЙ: Ґопі тужать у розлуці з Крішною
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ШОСТИЙ: Камса посилає Акруру по Крішну
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ СЬОМИЙ: Крішна вбиває демонів Кеші та Вйомасуру
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ: Акрура прибуває до Вріндавани
РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТИЙ: Акрура вирушає у зворотню путь і дорогою відвідує Вішнулоку в річці Ямуні
РОЗДІЛ СОРОКОВИЙ: Молитви Акрури
РОЗДІЛ СОРОК ПЕРШИЙ: Крішна приїздить до Матгури
РОЗДІЛ СОРОК ДРУГИЙ: Крішна ламає лук на жертовній арені
РОЗДІЛ СОРОК ТРЕТІЙ: Смерть слона Кувалаяпіди
РОЗДІЛ СОРОК П'ЯТИЙ: Крішна повертає Своєму вчителеві сина
РОЗДІЛ СОРОК ШОСТИЙ: Уддгава відвідує Вріндавану
РОЗДІЛ СОРОК СЬОМИЙ: Ґопі отримують послання від Крішни
РОЗДІЛ СОРОК ВОСЬМИЙ: Крішна вдовольняє Своїх відданих
РОЗДІЛ СОРОК ДЕВ'ЯТИЙ: Підступний Дгрітараштра
РОЗДІЛ П'ЯТДЕСЯТИЙ: Крішна будує фортецю Двараку
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Звільнення Мучукунди
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ДРУГИЙ: Крішна тікає з поля бою
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Крішна викрадає Рукміні
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Крішна перемагає всіх царевичів і забирає Рукміні до Двараки
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ П'ЯТИЙ: У Крішни з Рукміні народжується Прад’юмна
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ШОСТИЙ: Історія самоцвіту С’ямантаки
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ СЬОМИЙ: Вбивство Сатраджіта і покарання Шатадганви
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Крішна одружується з п’ятьма царівнами
РОЗДІЛ П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Звільнення демона Бгаумасури
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТИЙ: Крішна розмовляє з Рукміні
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Родовід від Крішни
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ДРУГИЙ: Зустріч Уші з Аніруддгою
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Битва Господа Крішни з Банасурою
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Історія царя Нріґи
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ П'ЯТИЙ: Господь Баларама відвідує Вріндавану
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ШОСТИЙ: Звільнення Паундраки й царя Каші
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ СЬОМИЙ: Звільнення ґорили Двівіди
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Самба одружується
РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Нарада відвідує палаци Господа Крішни
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТИЙ: Повсякденні заняття Господа Крішни
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Господь Крішна в місті Індрапрастзі
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ДРУГИЙ: Звільнення царя Джарасандги
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Господь Крішна повертається до Хастінапури
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Звільнення Шішупали
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ П'ЯТИЙ: Чому Дурйодгана почувався ображений по закінченні Раджасуя-яґ’ї
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ШОСТИЙ: Битва Ядавів з Шалвою
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ СЬОМИЙ: Звільнення Шалви
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Загибель Дантавакри, Відуратги й Ромахаршани
РОЗДІЛ СІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯИЙ: Звільнення Балвали. Господь Баларама відвідує святі місця
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТИЙ: Зустріч Господа Крішни з брахманою Судамою
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ: Господь Крішна благословляє брахману Судаму
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ДРУГИЙ: Зустріч Господа Крішни і Баларами з жителями Вріндавани
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ: Зустріч Драупаді з царицями Крішни
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ: Васудева виконує жертвопринесення
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ П’ЯТИЙ: Господь Крішна дає
Васудеві духовні повчання і повертає Девакі шестеро її померлих синів
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ШОСТИЙ: Викрадення Субгадри. Господь Крішна відвідує Шрутадеву й Бахулашву
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ СЬОМИЙ: Молитви уособлених Вед
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ: Вішну рятує Господа Шіву
РОЗДІЛ ВІСІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ: Надзвичайна могутність Крішни
РОЗДІЛ ДЕВ’ЯНОСТИЙ: Підсумок описам розваг Господа Крішни