Skip to main content

РОЗДІЛ СОРОКОВИЙ

Молитви Акрури

Акрура молився: «Любий Господи, я складаю шанобливі поклони Тобі, верховній причині всіх причин та відначальній, невичерпній особі, Нараяні. З Твого пупа виростає лотос, з того лотоса народжується Брахма, творець усесвіту. Брахма — причина цього всесвіту, а тому Ти є причина всіх причин. Складові космічного прояву: земля, вода, вогонь, повітря, ефір, его й сукупна матеріальна енерґія, а також природа, межова енерґія, живі істоти, розум, чуття, об’єкти чуттів і півбоги, що пильнують ладу в космосі — все це походить з Твого тіла.

Ти — Наддуша усього, а проте Твоєї трансцендентної форми не знає ніхто. Кожен в матеріальному світі перебуває під впливом ґун матеріальної природи. Півбоги, як-от Господь Брахма, вкриті впливом матеріальної природи і не володіють точним знанням про Твоє трансцендентне існування поза космічним проявленням, яке складають три ґуни матеріальної природи. Великі святі й містики поклоняються Тобі як Верховному Богові-Особі, відначальній причині всіх живих істот, усього космічного проявлення і всіх півбогів. Вони поклоняються Тобі як тому, хто містить у Собі все. Дехто з вчених брахман поклоняється Тобі також через ритуалістичні відправи. Вони пропонують різним богам різноманітні офіри. Існують ще й такі, які залюблені в поклоніння трансцендентному знанню. Вони надзвичайно вмиротворені й, відкинувши будь-яку матеріальну діяльність, заглиблюються у жертвопринесення, яке називається ґ’яна-ягйа, філософський пошук Тебе. 

Існують віддані (їх називають ще бгаґавати), що поклоняються Тобі як Верховному Богові-Особі. Отримавши правдиве посвячення, як те приписує «Панчаратра», вони прикрашають своє тіло тілакою і поклоняються Твоїм різноманітним формам вішну-мурті. Крім того існують інші — шайвіти, послідовники різних ачарій, що поклоняються Тобі в формі Господа Шіви».

В «Бгаґавад-ґіті» сказано, що поклонятися півбогам — це непрямо поклонятися Верховному Господеві. Але таке поклоніння не є правильне, бо справжнім об’єктом поклоніння є Верховний Бог-Особа, Нараяна. Півбоги, як Брахма і Шіва, є втіленнями матеріальних якостей, що також постають з тіла Нараяни. Насправді перед творенням не існувало нікого, крім Нараяни, Верховного Бога-Особи. Поклонятись півбогам і поклонятись Нараяні — то різні рівні.

Акрура сказав: «Розум тих, хто є віддані півбогів, зосереджений на певному півбогові, а що Ти Наддуша всіх живих істот і півбогів теж, то поклонятись півбогам означає поклонятися Тобі, хоча й непрямо. Іноді малі річки, що збігають з гір під час дощового сезону, моря не досягають — які досягнуть, а які ні. Так само й ті, хто поклоняється півбогам, може й досягнуть Тебе, а може ні. Ніякої запоруки немає. Чи дійдуть вони успіху, залежить від сили їхнього поклоніння».

За ведичними засадами той, хто поклоняється певному півбогові, водночас виконує певні ритуали і для задоволу Нараяни, Яґ’єшвари, адже в «Бгаґавад-ґіті» зазначено: без дозволу Нараяни, Крішни, півбоги не здатні виконати бажання тих, хто їм поклоняється. Точні слова, вжиті в «Бгаґавад-ґіті», такі: майаіва віхіта̄н хі тан, це означає, що півбоги на силі дарувати благословення лише тоді, якщо їх уповноважує на те Верховний Господь. І коли той, хто поклоняється півбогам, нарешті стямлюється, він починає розважати: «Півбог може дарувати благословення тільки коли його уповноважить на те Верховний Господь — то чому б не поклонятися Верховному Господеві безпосередньо?» Є такі, хто, поклоняючись півбогам, можуть прийти до Верховного Бога-Особи, але є й інші, хто вважає півбогів понад усе, і вони остаточної мети досягти нездатні.

Акрура підносив молитви далі: «Любий Господи, ґуни матеріальної природи, а саме добро, страсть і невігластво, заповнюють увесь світ. Кожна істота матеріального світу — від Господа Брахми і до нерухомих рослин і дерев — вкрита цими ґунами. Любий Господи, я пропоную шанобливі поклони Тобі, що поза впливом цих трьох ґун. Всіх, крім Тебе, зносять геть хвилі тих ґун. Мій Господи, вогонь — то Твій рот, а земля — стопи, сонце — Твоє око, небо — пуп, сторони світу — вуха. Простір — Твоя голова, півбоги — Твої руки, океани й моря — живіт, а вітри й повітря — Твоя міць і життєва сила. Всі рослини й трави — то волосся на Твоєму тілі, хмари — Твоє волосся, гори — кістки Твої й нігті, дні й ночі — кліпання Твоїх очей. Праджапаті (прародитель) — Твої статеві органи, а дощі — Твоє сім’я.

Любий Господи, всі живі істоти і різного рівня півбоги, повелителі, царі та інші живі істоти перебувають в Тобі як невід’ємні частки великого цілого. Пізнати Тебе через досвідне знання неможливо. Слід просто сприймати Твоє трансцендентне буття як великий океан, що містить різних рівнів живі істоти, або як плід кадамби, з якого народжуються крихітні комахи. Любий Господи, хоч би які вічні форми Ти приймав і хоч би в яких тілах Ти приходив у цей світ, усі вони призначені єдино звільнити живі істоти від невігластва, ілюзії й скорботи. Отже, гідно оцінити втілення й розваги Твоєї Господньої Милости й вічно славити Твої діяння можуть усі люди. Жодному не злічити, скільки Ти маєш форм і втілень чи скільки всесвітів існують у Тобі.

Я пропоную поклони Тобі, втіленню риби, що з’явилось під час руйнації, хоча Твоя Господня Милість є причина всіх причин. Мої поклони втіленню Хаяґріві, що вбив двох демонів — Мадгу й Кайтабгу. Поклони Тобі, що, з’явившись у подобі величезної черепахи, підняв гору Мандару, і Тобі, хто прийшов як вепр, щоб визволити Землю, що впала у води Ґарбгодаки. Мої шанобливі поклони Твоїй Господній Милості, що прийшов як Нрісімхадева вирятувати всіх відданих з безпорадного становища, що в ньому вони перебували через лиходійства безбожників. Мої шанобливі поклони Тобі, що прийшов як Ваманадева і в три ступені Своїх лотосових стіп покрив усі три світи. Мої поклони Тобі, що з’явився як Господь Бгріґу, щоб знищити у світі всіх невіруючих правителів. Складаю шанобливі поклони Тобі, що з’явився як Господь Рама убити демонів, таких як Равана. Всі віддані поклоняються Тобі як Господеві Рамачандрі, голові династії Раґгу. Приношу шанобливі поклони Тобі, хто з’явився як Господь Ва̄судева, Господь Санкаршана, Господь Прад’юмна й Господь Аніруддга. Мої шанобливі поклони Тобі, хто з’явився як Господь Будда, щоб ввести в оману атеїстів і демонів. І ще мої шанобливі поклони Тобі, хто з’явився як Калкі, щоб покарати так званих «царів», які занепали, ставши наче огидні млеччги, що на них ведичні реґулівні засади не поширюються.

Любий Господи, в матеріальному світі всіх зумовлює Твоя ілюзорна енерґія. Хибно ототожнюючи себе з тілом і уявляючи себе власником чогось, усі переходять з одного тіла до іншого, торуючи шлях корисливої діяльности та її наслідків. Любий Господи, я теж не виняток між цими зумовленими душами. Маючи дім, дружину, діти, маєток, майно та наслідки корисливої діяльности, я хибно беру себе за щасливого. Отже, я дію наче в царстві сну, бо ніщо з цього не є вічне. Я дурень, бо весь час думаю за ці речі, сприймаючи їх як вічні та реальні. Любий Господи, внаслідок хибного ототожнення я прив’язаний до тлінного, як-от до свого матеріального тіла, що не є дух, а є джерело всіляких страждань. Введений в оману таким поглядом на життя, я, занурившись у двоїсте уявлення про суще, забув Тебе, джерело трансцендентної насолоди. Я позбавлений Твого трансцендентного товариства і скидаюсь на безтямну істоту, що шукає води у пустелі, пішовши від джерела серед зеленої рослинности. Зумовлені душі хочуть погамувати свою спрагу, але де знайти воду, не знають. Вони покидають місце, де насправді є джерело, і стрімголов мчать у пустелю, де води немає. Любий Господи, я геть нездатний панувати над своїм розумом, що його тягнуть неприборкані коні-чуття й приваблює корислива діяльність та її наслідки. Інтелект мій вкрай слабкий. Любий Господи, жодна людина в зумовленому стані матеріального буття не здатна зрозуміти, що таке Твої лотосові стопи, але так чи так я прийшов до Твоїх лотосових стіп і вважаю це за Твою безпричинну ласку до мене. Ти можеш діяти як Тобі завгодно, бо Ти верховний повелитель. Я розумію, що коли людина, роблячи поступ, стає гідною звільнитися від повторюваних народження й смерти, то лише з Твоєї безпричинної ласки вона починає з любов’ю виконувати безпричинне віддане служіння Тобі».

Акрура простерся перед Господом і мовив: «Любий Господи, Твоє трансцендентне вічне тіло сповнене знання. Просто зосереджуючи розум на Твоїй формі, можна дійти повного знання про все суще, адже Ти є первісне джерело всього знання. Ти наймогутніший і той, хто володіє усіма енерґіями. Ти — Верховний Брахман і Верховна Особа, всевишній повелитель і владця матеріальної енерґії. Я в шанобі падаю до Твоїх ніг, бо Ти є Ва̄судева, що в Ньому перебуває все творіння. Ти — всепроникаючий Бог-Особа, і Ти Верховна Душа, що міститься в серці кожного і вказує, як діяти. Нині, мій Господи, я віддаюся Тобі весь без останку. Благаю, прихисти мене».

Так закінчується Бгактіведантів виклад сорокового розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Молитви Акрури».