Skip to main content

Bg. 17.12

Tekstas

abhisandhāya tu phalaṁ
dambhārtham api caiva yat
ijyate bharata-śreṣṭha
taṁ yajñaṁ viddhi rājasam

Synonyms

abhisandhāya — trokštant; tu — tačiau; phalam — rezultato; dambha — išdidumo; artham — vardan; api — taip pat; ca — ir; eva — tikrai; yat — tas, kuris; ijyate — yra atliekamas; bharata-śreṣṭha — o geriausias iš Bhāratų; tam — tas; yajñam — aukų atnašavimas; viddhi — žinoki; rājasam — aistros guṇos.

Translation

Tačiau žinoki, o geriausias iš Bhāratų – aukos, atnašaujamos laukiant materialios naudos arba paskatintos išdidumo, priklauso aistros guṇai.

Purport

KOMENTARAS: Kai kada šiame pasaulyje aukos ir apeigos atliekamos, siekiant patekti į dangaus karalystę arba dėl materialios naudos. Tokios aukos bei apeigos yra aistros guṇos.