Skip to main content

Bg. 17.12

Tekst

abhisandhāya tu phalaṁ
dambhārtham api caiva yat
ijyate bharata-śreṣṭha
taṁ yajñaṁ viddhi rājasam

Synoniemen

abhisandhāya — verlangend; tu — maar; phalam — het resultaat; dambha — trots; artham — in het belang van; api — ook; ca — en; eva — zeker; yat — dat wat; ijyate — wordt gebracht; bharata-śreṣṭha — o beste onder de Bhārata’s; tam — dat; yajñam — offer; viddhi — weet; rājasam — in de hoedanigheid hartstocht.

Vertaling

Maar weet dat het offer dat gebracht wordt voor materieel gewin of uit trots, in de hoedanigheid hartstocht is, o beste onder de Bhārata’s.

Betekenisverklaring

Soms worden offers en rituelen verricht om naar de hemelse planeten bevorderd te worden of om in deze wereld wat materieel profijt te behalen. Zulke offers of ritualistische handelingen worden tot de hoedanigheid hartstocht gerekend.