Skip to main content

Text 86

Text 86

Texto

Verš

tamāla-śyāmala-tviṣi
śrī-yaśodā-stanan-dhaye
kṛṣṇa-nāmno rūḍhir iti
sarva-śāstra-vinirṇayaḥ
tamāla-śyāmala-tviṣi
śrī-yaśodā-stanan-dhaye
kṛṣṇa-nāmno rūḍhir iti
sarva-śāstra-vinirṇayaḥ

Palabra por palabra

Synonyma

tamāla-śyāmala-tviṣi — de tez azul oscura, que recuerda el árbol tamāla; śrī-yaśodā-stanam-dhaye — que mama del seno de madre Yaśodā; kṛṣṇa-nāmnaḥ — del nombre Kṛṣṇa; rūḍhiḥ — el significado principal; iti — así; sarva-śāstra — de todas las Escrituras reveladas; vinirṇayaḥ — la conclusión.

tamāla-śyāmala-tviṣi — jenž má tmavě modrou barvu pleti, připomínající strom tamāla; śrī-yaśodā-stanam-dhaye — saje z prsu matky Yaśody; kṛṣṇa-nāmnaḥ — Kṛṣṇova jména; rūḍhiḥ — hlavní význam; iti — tak; sarva-śāstra — všech zjevených písem; vinirṇayaḥ — závěr.

Traducción

Překlad

«“El único significado del santo nombre de Kṛṣṇa es que Él es azul oscuro como un árbol tamāla y que es el hijo de madre Yaśodā. Ésa es la conclusión de todas las Escrituras reveladas.”

„  ,Jediným významem svatého jména Kṛṣṇy je, že má tmavě modrou barvu pleti jako tamālový strom a že je synem matky Yaśody. To je závěr všech zjevených písem.“

Significado

Význam

Este verso pertenece al Nāma-kaumudī.

Tento verš pochází z Nāma-kaumudī.