Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.86

Verš

tamāla-śyāmala-tviṣi
śrī-yaśodā-stanan-dhaye
kṛṣṇa-nāmno rūḍhir iti
sarva-śāstra-vinirṇayaḥ

Synonyma

tamāla-śyāmala-tviṣi — jenž má tmavě modrou barvu pleti, připomínající strom tamāla; śrī-yaśodā-stanam-dhaye — saje z prsu matky Yaśody; kṛṣṇa-nāmnaḥ — Kṛṣṇova jména; rūḍhiḥ — hlavní význam; iti — tak; sarva-śāstra — všech zjevených písem; vinirṇayaḥ — závěr.

Překlad

„  ,Jediným významem svatého jména Kṛṣṇy je, že má tmavě modrou barvu pleti jako tamālový strom a že je synem matky Yaśody. To je závěr všech zjevených písem.“

Význam

Tento verš pochází z Nāma-kaumudī.