Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.87

Verš

ei artha āmi mātra jāniye nirdhāra
āra sarva-arthe mora nāhi adhikāra”

Synonyma

ei artha — tento význam; āmi — Já; mātra — pouze; jāniye — znám; nirdhāra — závěr; āra — jiné; sarva — všechny; arthe — významy; mora — Moje; nāhi — není; adhikāra — schopnost porozumět.

Překlad

„Můj konečný závěr a poznání jsou tato dvě jména, Śyāmasundara a Yaśodānandana. Žádným jiným významům nerozumím, ani nemám schopnost jim porozumět.“