Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.88

Verš

phalgu-prāya bhaṭṭera nāmādi saba-vyākhyā
sarvajña prabhu jāni’ tāre karena upekṣā

Synonyma

phalgu-prāya — celkově na nic; bhaṭṭera — Vallabhy Bhaṭṭy; nāma-ādi — svatého jména a tak dále; saba — všechna; vyākhyā — vysvětlení; sarva-jña — vševědoucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jāni' — jelikož věděl; tāre — jeho; karena upekṣā — přehlíží.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševědoucí, a tak věděl, že výklady Vallabhy Bhaṭṭy týkající se Kṛṣṇova jména i Śrīmad-Bhāgavatamu jsou na nic. Vůbec Ho proto nezajímaly.