Skip to main content

Synonyma

phalgu-dāḥ
přinášející nepatrný prospĕch svým podřízeným — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38
phalgu
nepatrná služba — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.28
bezcenné — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.26
skrovný — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.15
skrovné — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.35
zanedbatelné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.267
phalgu-prāya
celkově na nic — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.88
phalgu-tīrthe
na posvátné místo jménem Phalgu-tírtha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.278