Skip to main content

CC Ādi-līlā 4.125

Texto

kasmād vṛnde priya-sakhi hareḥ pāda-mūlāt kuto ’sau
kuṇḍāraṇye kim iha kurute nṛtya-śikṣāṁ guruḥ kaḥ
taṁ tvan-mūrtiḥ prati-taru-lataṁ dig-vidikṣu sphurantī
śailūṣīva bhramati parito nartayantī sva-paścāt

Palabra por palabra

kasmāt—de dónde; vṛnde—¡oh, Vṛndā!; priya-sakhi—¡oh, querida amiga!; hareḥ—del Señor Hari; pāda-mūlāt—de los pies de loto; kutaḥ—dónde; asau—aquél (Śrī Kṛṣṇa); kuṇḍa-araṇye—en el bosque, a orillas del Rādhākuṇḍa; kim—qué; iha—aquí; kurute—Él hace; nṛtya-śikṣām—práctica de danza; guruḥ—maestro; kaḥ—quién; tam—Él; tvat-mūrtiḥ—Tu forma; prati-taru-latam—en cada árbol y enredadera; dik-vidikṣu—en todas direcciones; sphurantī—apareciendo; śailūṣī—hábil bailarín; iva—como; bhramati—vaga; paritaḥ—por todas partes; nartayantī—haciendo que baile; sva-paścāt—detrás.

Traducción

— ¡Oh, Mi amiga bienamada, Vṛndā! ¿De dónde vienes?

Significado

— Vengo de los pies de Śrī Hari.

— ¿Dónde está?

— En el bosque, a orillas del Rādhākuṇḍa.

— ¿Qué hace allí?

— Está aprendiendo danza.

— ¿Quién es Su maestro?

— Tu imagen, Rādhā, que aparece en cada árbol y enredadera, está vagando por
todas partes como un hábil bailarín, haciendo que Él vaya detrás, bailando.

Este texto es del Govinda-līlāmṛta (8.77) de Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.