Skip to main content

TEXT 27

VERŠ 27

Texto

Verš

tān samīkṣya sa kaunteyaḥ
sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo
viṣīdann idam abravīt
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ
sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo
viṣīdann idam abravīt

Synonyms

Synonyma

tān — todos ellos; samīkṣya — después de ver; saḥ — él; kaunteyaḥ — el hijo de Kuntī; sarvān — toda clase de; bandhūn — parientes; avasthitān — situado; kṛpayā — por compasión; parayā — de un alto grado; āviṣṭaḥ — abrumado; vīṣidan — mientras se lamentaba; idam — así pues; abravīt — habló.

tān — týchto všetkých; samīkṣya — po uzretí; saḥ — on; kaunteyaḥ — syn Kuntī; sarvān — všemožných; bandhūn — príbuzných; avasthitān — v rozpoložení; kṛpayā — so súcitom; parayā — veľmi; āviṣṭaḥ — zachvátený; viṣīdan — zatiaľ čo bedákal; idam — takto; abravīt — povedal.

Translation

Překlad

Cuando el hijo de Kuntī, Arjuna, vio a todas esas diversas clases de parientes y amigos, se llenó de compasión y dijo lo siguiente.

Keď Arjuna, syn Kuntī, videl všetkých svojich priateľov a príbuzných, zmocnil sa ho hlboký súcit a povedal.