Skip to main content

Text 198

Text 198

Text

Verš

vipra kahe, — “nāmābhāse yadi ‘mukti’ naya
tabe tomāra nāka kāṭi’ karaha niścaya”
vipra kahe, — “nāmābhāse yadi ‘mukti’ naya
tabe tomāra nāka kāṭi’ karaha niścaya”

Synonyms

Synonyma

vipra kahe — the brāhmaṇa said; nāma-ābhāse — simply by the awakening of offenseless chanting of the holy name; yadi — if; mukti naya — liberation is not attainable; tabe — then; tomāra — your; nāka — nose; kāṭi’ — I shall cut off; karaha niścaya — take it as certain.

vipra kahebrāhmaṇa řekl; nāma-ābhāse — pouhým probuzením zpívání svatého jména bez přestupků; yadi — pokud; mukti naya — osvobození nelze dosáhnout; tabe — potom; tomāra — tvůj; nāka — nos; kāṭi' — useknu; karaha niścaya — buď si jistý.

Translation

Překlad

Gopāla Cakravartī said, “If one is not liberated by nāmābhāsa, then you may be certain that I shall cut off your nose.”

Gopāla Cakravartī řekl: „Pokud nelze nāmābhāsou získat osvobození, potom si buď jistý, že ti useknu nos.“