Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.198

Verš

vipra kahe, — “nāmābhāse yadi ‘mukti’ naya
tabe tomāra nāka kāṭi’ karaha niścaya”

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa řekl; nāma-ābhāse — pouhým probuzením zpívání svatého jména bez přestupků; yadi — pokud; mukti naya — osvobození nelze dosáhnout; tabe — potom; tomāra — tvůj; nāka — nos; kāṭi' — useknu; karaha niścaya — buď si jistý.

Překlad

Gopāla Cakravartī řekl: „Pokud nelze nāmābhāsou získat osvobození, potom si buď jistý, že ti useknu nos.“