Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.197

Verš

tvat-sākṣāt-karaṇāhlāda-
viśuddhābdhi-sthitasya me
sukhāni goṣ-padāyante
brāhmāṇy api jagad-guro

Synonyma

tvat — s Tebou; sākṣāt-karaṇa — setkáním; āhlāda — radosti; viśuddha — duchovně očištěné; abdhi — v oceánu; sthitasya — nacházejícího se; me — mne; sukhāni — štěstí; goṣ-padāyante — jako otisk kopýtka telete; brāhmāṇi — získané z porozumění neosobnímu Brahmanu; api — také; jagat-guro — ó vládce vesmíru.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, ó vládce vesmíru, od té doby, kdy jsem Tě spatřil, moje transcendentální blaženost nabyla velikosti oceánu. Obklopen tímto oceánem nyní přicházím na to, že veškeré ostatní takzvané štěstí, včetně brahmānandy, je jako voda obsažená v otisku kopýtka telete.̀  “

Význam

VÝZNAM: Tento verš je citátem z Hari-bhakti-sudhodayi (14.36).