Skip to main content

Synonyma

akhila-guro
ó nejvyšší duchovní mistře celého stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.42
ó svrchovaný učiteli celého stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.4
ó Pane vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.32
jagat-guro
ó Pane vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.25
ó učiteli vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.8
ó duchovní učiteli vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.31
ó vládce vesmíru. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.197
ó pane vesmíru. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.37
guro
ó učiteli — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.43
můj drahý duchovní mistře. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.16
ó nejvyšší duchovní mistře — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.52
ó můj drahý duchovní mistře — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.3
můj drahý pane — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.20
ó můj duchovní mistře — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.1
ó můj pane, můj duchovní mistře — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.42
ó můj pane, můj duchovní učiteli — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.43
ó duchovní učiteli — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.44