Skip to main content

Synonyma

asat-tamāḥ
ti největší darebáci. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.37
bhakta-tamāḥ
nejlepší oddané — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.33
velice pokročilí oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.28
brahma-vit-tamāḥ
nejzkušenĕjší znalci Nejvyššího. — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.34
dhanya-tamāḥ
nejvděčnější — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.13
navýsost šťastliví — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.38
nanejvýš požehnaní — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.43
dharma-vit-tamāḥ
ó nejlepší znalci náboženských zásad. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.7
mahat-tamāḥ
největší osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.12
ti nejlepší ze svĕtců — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.32
nejvznešenější oddaní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.373
puṇya-tamāḥ
nesmírně posvátná — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.30-33
sat-tamāḥ
ó velké duše. — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.18
ó nejčistší — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.8
nejsvĕtĕjší — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.30
nanejvýš zbožní. — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.18
siddha-sat-tamāḥ
nejlepší z dokonalých bytostí, čistí oddaní. — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.33
suhṛt-tamāḥ
dražší — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.152
yoga-vit-tamāḥ
zná yogu nejdokonaleji. — Bg. 12.1
yukta-tamāḥ
za nanejvýš dokonalé v yoze — Bg. 12.2
utpāta-tamāḥ
velmi silné příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.12
yajña-vit-tamāḥ
kteří dobře vědí, co je smyslem oběti — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.9
tamāḥ
nejlepší. — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.25