Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.28

Verš

ye me bhakta-janāḥ pārtha
na me bhaktāś ca te janāḥ
mad-bhaktānāṁ ca ye bhaktās
te me bhakta-tamā matāḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; me — Moji; bhakta-janāḥ — oddaní; pārtha — ó Pārtho; na — ne; me — Moji; bhaktāḥ — oddaní; ca — a; te — ty; janāḥ — osoby; mat-bhaktānām — Mých oddaných; ca — bezpochyby; ye — ti, kdo; bhaktāḥ — oddaní; te — takové osoby; me — Moji; bhakta-tamāḥ — velice pokročilí oddaní; matāḥ — to je Můj názor.

Překlad

„(Pán Kṛṣṇa řekl Arjunovi:) ,Ti, kdo jsou Moji přímí oddaní, ve skutečnosti nejsou Mými oddanými. Moji opravdoví oddaní jsou ti, kdo jsou oddanými Mých služebníků.̀“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu cituje tento verš z Ādi Purāṇy. Je obsažen také v Laghu-bhāgavatāmṛtě (2.6).