Skip to main content

Synonyma

chinna-saṁśayaḥ
zbavený pochybností — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.28-29
dvaita-saṁśayaḥ
od relativních pochybností — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.31
mukta-saṁśayaḥ
prostý pochybností. — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.18
na saṁśayaḥ
o tom není pochyb. — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.9
saṁśayaḥ
pochyba. — Bg. 8.5
pochybnost. — Bg. 10.7, Bg. 12.8
všechny pochyby. — Bg. 18.10
pochyby — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.12-13
pochybování — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.30
pochybnost — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.57, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
pochyby. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.85, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.24
jakákoliv pochyba. — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.40
pochyb. — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.33
pochyb — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.3
s veškerými pochybami. — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.9-10