Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.85

Verš

adhyātma-pārokṣyam idaṁ
mayādhigatam adbhutam
evaṁ striyāśramaḥ puṁsaś
chinno ’mutra ca saṁśayaḥ

Synonyma

adhyātma — duchovní; pārokṣyam — popsané autoritou; idam — toto; mayā — mnou; adhigatam — vyslechnuté; adbhutam — úžasné; evam — takto; striyā — s manželkou; āśramaḥ — útočiště; puṁsaḥ — živé bytosti; chinnaḥ — ukončené; amutra — o životě po smrti; ca — také; saṁśayaḥ — pochyby.

Překlad

Alegorický příběh o králi Purañjanovi jsem vyslechl od svého duchovního mistra a vylíčil ve shodě s autoritami. Je plný duchovního poznání. Kdo pochopí jeho smysl, se jistě zbaví tělesného pojetí a jasně porozumí životu po smrti. Ten, kdo nechápe, co vlastně znamená převtělování duše, to může plně pochopit, bude-li studovat toto vyprávění.

Význam

Významné je slovo striyā, které znamená “společně s manželkou”. Muž a žena žijící spolu představují podstatu hmotné existence. Vzájemná přitažlivost mezi pohlavími je v tomto hmotném světě velice silná a ve všech životních druzích je základním principem existence. Tentýž princip vzájemného prolínání se projevuje i v lidské společnosti, ale v usměrněné podobě. Hmotná existence znamená žít spolu jako muž a žena a být přitahováni jeden k druhému. Jakmile však člověk plně pochopí duchovní život, opačné pohlaví ho naprosto přestane přitahovat. Pokud je někdo takto přitahován, vyvíjí přehnanou připoutanost k hmotnému světu. Je to pevný uzel v jeho srdci.

puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etaṁ
tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ
ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair
janasya moho 'yam ahaṁ mameti

Každý přichází do tohoto hmotného světa proto, že ho přitahuje smyslový požitek, a pevným uzlem smyslového požitku je vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou. Jejím vlivem začne být člověk příliš připoutaný k hmotnému světu co se týče domova, půdy, dětí, přátel, peněz atd. (gṛha-kṣetra-suta-āpta-vitta) Takto se zaplétá do tělesného pojetí “já” a “moje”. Pokud však pochopí příběh krále Purañjany a to, jak se Purañjana stal kvůli sexuální připoutanosti ve svém příštím životě ženou, pochopí také proces převtělování.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA: Podle Vijayadhvaji Tīrthy, který patří do Madhvācārya-sampradāyi, se první dvě z následujících slok objevují za slokou 45 této kapitoly a zbývající dvě za slokou 79.