Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.3

Verš

iti naḥ sumahā-bhāga
nārāyaṇa-guṇān prati
saṁśayaḥ sumahāñ jātas
tad bhavāṁś chettum arhati

Synonyma

iti — tak; naḥ — naše; su-mahā-bhāga — ó ty, kterému patří všechna sláva; nārāyaṇa-guṇān — Nārāyaṇovy vlastnosti; prati — vůči; saṁśayaḥ — pochybnost; su-mahān — veliká; jātaḥ — zrozená; tat — tu; bhavān — ty, pane; chettum arhati — prosím rozptyl.

Překlad

Ó požehnaný a učený brāhmaṇo! To, zda je Nārāyaṇa předpojatý či nestranný, ve mně vyvolává velkou pochybnost. Prosím rozptyl ji, dokaž, že Nārāyaṇa je vždy neutrální a přeje všem stejně.

Význam

Pán Nārāyaṇa je absolutní, a proto je řečeno, že všechny Jeho transcendentální vlastnosti jsou téže povahy. Jeho tresty i projevy přízně jsou tedy stejně cenné. Jeho nepřátelské jednání není ve své podstatě projevem zášti vůči Jeho takzvaným nepřátelům, ale na hmotné úrovni si živá bytost myslí, že Kṛṣṇa je nakloněn oddaným a neoddaným že nepřeje. Rozhodující pokyn, který Kṛṣṇa udílí v Bhagavad-gītě (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaranaṁ vraja), není určen pouze Arjunovi, ale každé živé bytosti v tomto vesmíru.