Skip to main content

Bg. 18.10

Dévanágarí

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १८.१० ॥

Verš

na dveṣṭy akuśalaṁ karma
kuśale nānuṣajjate
tyāgī sattva-samāviṣṭo
medhāvī chinna-saṁśayaḥ

Synonyma

na — nikdy; dveṣṭi — nenávidí; akuśalam — nepříznivou; karma — práci; kuśale — na příznivé; na — ani; anuṣajjate — neulpívá; tyāgī — ten, kdo se zříká; sattva — do kvality dobra; samāviṣṭaḥ — kdo pronikl; medhāvī — inteligentní; chinna — odsekl; saṁśayaḥ — všechny pochyby.

Překlad

Inteligentní zříkající se osoba, která setrvává na úrovni dobra a neprotiví si nepříznivou práci ani nelpí na příznivé, nemá o práci žádné pochyby.

Význam

Ten, kdo je na úrovni vědomí Kṛṣṇy či kvality dobra, nechová nenávist k nikomu a ničemu, co způsobuje potíže jeho tělu. Koná práci na správném místě a ve správnou dobu, aniž by se obával těžkostí, které by s sebou jeho povinnosti mohly nést. Taková osoba setrvávající na transcendentální úrovni je nanejvýš inteligentní a zůstává mimo veškerou pochybnost o svém jednání.