Skip to main content

Synonyma

chinna-bandhanaḥ
zcela zbavený pout. — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.8
chinna
kteří strhli — Bg. 5.25
roztržený — Bg. 6.38
odsekl — Bg. 18.10
oddělená — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.12
odseknutá — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.4
useknuté — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.29-31
roztrhány — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.37
usekané a rozházené — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.31
usekané — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.24
polámaný — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.21
rozsekává na kusy — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.12-13
zničené — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.41
skoncoval — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.9-10
rozsekaná na kusy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.233
chinna-saṁśayaḥ
zbavený pochybností — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.28-29
chinna-pakṣaḥ
jejíž křídla byla useknuta — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.26
jíž byla useknuta křídla — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.12