Skip to main content

Bg. 12.8

Verš

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyma

mayi — na Mě; eva — zajisté; manaḥ — mysl; ādhatsva — upři; mayi — na Mě; buddhim — inteligenci; niveśaya — nech spočinout; nivasiṣyasi — budeš žít; mayi — u Mě; eva — jistě; ataḥ ūrdhvam — potom; na — nikdy; saṁśayaḥ — pochybnost.

Překlad

Upři svou mysl na Mě, Nejvyšší Osobnost Božství, a nech u Mne spočinout veškerou svou inteligenci. Tak budeš bezpochyby stále žít u Mě.

Význam

Ten, kdo je zaměstnán oddanou službou Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi, žije v přímém vztahu s Ním, a proto je nepochybně již od samého začátku v transcendentálním postavení. Oddaný nežije na hmotné úrovni — žije u Kṛṣṇy. Svaté jméno Pána a Pán se od sebe neliší, a když tedy oddaný zpívá Hare Kṛṣṇa, tančí Kṛṣṇa se svou vnitřní energií na jeho jazyku. Když obětuje Kṛṣṇovi jídlo, Kṛṣṇa je osobně přijímá a oddaný bude jedením zbytků oběti doslova prostoupený Kṛṣṇou. Přestože je to proces doporučený v Bhagavad-gītě a dalších védských písmech, osoba nekonající takovou službu nemůže pochopit, jak se to děje.