Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.1.4

Verš

saṁśayo ’yaṁ mahān brahman
dārāgāra-sutādiṣu
saktasya yat siddhir abhūt
kṛṣṇe ca matir acyutā

Synonyma

saṁśayaḥ — pochybnost; ayam — to; mahān — velká; brahman — ó brāhmaṇo; dāra — k manželce; āgāra — domovu; suta — dětem; ādiṣu — a tak dále; saktasya — toho, kdo je připoutaný; yat — protože; siddhiḥ — dokonalost; abhūt — stala se; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; ca — také; matiḥ — připoutanost; acyutā — neselhávající.

Překlad

Král pokračoval: Ó ušlechtilý brāhmaṇo, mám velkou pochybnost—jak může někdo takový jako král Priyavrata, jenž byl tolik připoutaný k manželce, dětem a domovu, dosáhnout nejvyšší, neselhávající dokonalosti ve vědomí Kṛṣṇy?

Význam

Král Parīkṣit se divil, jak by člověk, který je tolik připoutaný k manželce, dětem a domovu, mohl získat takové dokonalé vědomí Kṛṣṇy. Prahlāda Mahārāja řekl:

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām

Gṛhavrata — ten, kdo složil slib plnění rodinných povinností — nemá žádnou naději, že vyvine vědomí Kṛṣṇy. Je tomu tak z toho důvodu, že většina gṛhavratů je ovládána smyslovým požitkem, a proto postupně klesají do nejtemnějších oblastí hmotné existence (adānta-gobhir viśatāṁ tamisram). Jak by mohli dosáhnout dokonalosti ve vědomí Kṛṣṇy? Mahārāja Parīkṣit požádal Śukadeva Gosvāmīho, aby jeho velkou pochybnost odstranil.