Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.10-11

Verš

babhruḥ śreṣṭho manuṣyāṇāṁ
devair devāvṛdhaḥ samaḥ
puruṣāḥ pañca-ṣaṣṭiś ca
ṣaṭ-sahasrāṇi cāṣṭa ca
ye ’mṛtatvam anuprāptā
babhror devāvṛdhād api
mahābhojo ’tidharmātmā
bhojā āsaṁs tad-anvaye

Synonyma

babhruḥ — král Babhru; śreṣṭhaḥ — nejlepší ze všech králů; manuṣyāṇām — ze všech lidských bytostí; devaiḥ — s polobohy; devāvṛdhaḥ — král Devāvṛdha; samaḥ — na stejné úrovni; puruṣāḥ — osoby; pañca-ṣaṣṭiḥ — šedesát pět; ca — také; ṣaṭ-sahasrāṇi — šest tisíc; ca — také; aṣṭa — osm tisíc; ca — rovněž; ye — všichni ti, kdo; amṛtatvam — vysvobození z hmotného zajetí; anuprāptāḥ — získali; babhroḥ — díky společnosti Babhrua; devāvṛdhāt — a díky společnosti Devāvṛdhy; api — vskutku; mahābhojaḥ — král Mahābhoja; ati-dharma-ātmā — nesmírně zbožný; bhojāḥ — králové rodu Bhoja; āsan — existovali; tat-anvaye — v jeho dynastii (Mahābhoji).

Překlad

“Babhru je považován za nejlepší z lidských bytostí a Devāvṛdha za rovného polobohům. Díky společnosti Babhrua a Devāvṛdhy všichni jejich potomci, kterých bylo celkem 14 065, získali osvobození.” V dynastii krále Mahābhoji, jenž byl nesmírně zbožný, se narodili králové rodu Bhoja.