Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.23.18-19

Verš

duṣmantaḥ sa punar bheje
sva-vaṁśaṁ rājya-kāmukaḥ
yayāter jyeṣṭha-putrasya
yador vaṁśaṁ nararṣabha
varṇayāmi mahā-puṇyaṁ
sarva-pāpa-haraṁ nṛṇām
yador vaṁśaṁ naraḥ śrutvā
sarva-pāpaiḥ pramucyate

Synonyma

duṣmantaḥ — Mahārāja Duṣmanta; saḥ — on; punaḥ bheje — znovu přijal; sva-vaṁśam — svou původní (Pūruovskou) dynastii; rājya-kāmukaḥ — jelikož toužil po královském trůnu; yayāteḥ — Mahārāje Yayātiho; jyeṣṭha- putrasya — prvního syna, Yadua; yadoḥ vaṁśam — dynastii Yadua; nara- ṛṣabha — ó nejlepší z lidských bytostí, Mahārāji Parīkṣite; varṇayāmi — popíši; mahā-puṇyam — nanejvýš zbožný; sarva-pāpa-haram — ničí reakce za hříšné činnosti; nṛṇām — lidské společnosti; yadoḥ vaṁśam — popis Yaduovy dynastie; naraḥ — kdokoliv; śrutvā — když ho jen vyslechne; sarva- pāpaiḥ — od všech následků hříšného jednání; pramucyate — je zbaven.

Překlad

Mahārāja Duṣmanta sice přijal Marutu za svého otce, ale chtěl se zmocnit trůnu, a proto se vrátil do své původní (Pūruovské) dynastie. Ó Mahārāji Parīkṣite, nyní ti popíši dynastii Yadua, nejstaršího syna Mahārāje Yayātiho. Tento popis je nanejvýš zbožný a ničí reakce za hříšné činnosti v lidské společnosti. Ten, kdo si ho vyslechne, se zbaví následků všech hříchů.