Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.16

Verš

śrī-prahrāda uvāca
tvayaiva dattaṁ padam aindram ūrjitaṁ
hṛtaṁ tad evādya tathaiva śobhanam
manye mahān asya kṛto hy anugraho
vibhraṁśito yac chriya ātma-mohanāt

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; tvayā — Tebou; eva — vskutku; dattam — jež bylo dáno; padam — toto postavení; aindram — krále nebes; ūrjitam — mocné a vznešené; hṛtam — bylo odebráno; tat — to; eva — vskutku; adya — dnes; tathā — jako; eva — jistě; śobhanam — krásné; manye — myslím; mahān — velká; asya — jeho (Baliho Mahārāje); kṛtaḥ — byla Tebou učiněna; hi — jistě; anugrahaḥ — milost; vibhraṁśitaḥ — když je zbaven; yat — protože; śriyaḥ — bohatství; ātma-mohanāt — které bránilo v seberealizaci.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Můj Pane, jsi to Ty, kdo dal tomuto Balimu nesmírné bohatství nebeského krále, a dnes jsi to Ty, kdo mu všechno vzal. Myslím, že jsi v obou případech jednal stejně znamenitě. Kvůli vznešenému postavení krále nebeských planet se ocitl v temnotě nevědomosti, a proto jsi mu projevil velkou milost, když jsi ho všeho bohatství zbavil.

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.88.8) je uvedeno: yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ. Všeho hmotného bohatství se člověku dostává milostí Pána, ale pokud začne být namyšlený a zapomene na seberealizaci, Pán mu vše vezme. Pán dává svému oddanému milost tím, že mu pomáhá najít jeho věčné přirozené postavení. V tomto ohledu je neustále připravený oddanému pomáhat všemi možnými způsoby. Hmotné bohatství je však někdy nebezpečné, protože obrací naši pozornost k falešné slávě — budí v nás dojem, že jsme vlastníky a pány všeho, i když tomu tak není. Aby Pán oddaného ochránil před tímto omylem, někdy mu na projev zvláštní milosti všechno hmotné vlastnictví vezme. Yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ.