Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.15

Verš

sa tatra hāsīnam udīkṣya sat-patiṁ
hariṁ sunandādy-anugair upāsitam
upetya bhūmau śirasā mahā-manā
nanāma mūrdhnā pulakāśru-viklavaḥ

Synonyma

saḥ — Prahlāda Mahārāja; tatra — tam; ha āsīnam — sedícího; udīkṣya — když viděl; sat-patim — Nejvyšší Osobnost Božství, Pána osvobozených duší; harim — Pána Hariho; sunanda-ādi-anugaiḥ — svými následovníky, jako je Sunanda; upāsitam — uctívaného; upetya — poté, co přišel blíž; bhūmau — k zemi; śirasā — hlavou (uklonil se); mahā-manāḥ — velký oddaný; nanāma — složil poklony; mūrdhnā — hlavou; pulaka-aśru-viklavaḥ — rozrušený, se slzami radosti.

Překlad

Když velký Prahlāda Mahārāja viděl, že tam sedí Nejvyšší Pán, obklopen a uctíván svými důvěrnými společníky, jako je Sunanda, vyhrkly mu slzy radosti. Přišel k Pánu blíž, padl na zem a složil Mu poklony.