Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.6

Verš

yaṁ vinirjitya kṛcchreṇa
viṣṇuḥ kṣmoddhāra āgatam
ātmānaṁ jayinaṁ mene
tad-vīryaṁ bhūry anusmaran

Synonyma

yam — jehož; vinirjitya — po přemožení; kṛcchreṇa — s velkými potížemi; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu ve své inkarnaci kance; kṣmā-uddhāre — v době, kdy byla zachraňována Země; āgatam — objevil se před Ním; ātmānam — osobně; jayinam — vítězný; mene — zvažoval; tat-vīryam — Hiraṇyākṣovu udatnost; bhūri — stále či více a více; anusmaran — myslící na.

Překlad

Když Pán Viṣṇu ve své inkarnaci kance zachraňoval Zemi z oceánu Garbhodaka, Hiraṇyākṣa se před Ním objevil, a Pán ho zabil. Byl to krutý boj a Pán s velkými obtížemi nakonec zvítězil. Když později přemýšlel o neobyčejné Hiraṇyākṣově udatnosti, cítil se vskutku vítězoslavně.