Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.7

Verš

niśamya tad-vadhaṁ bhrātā
hiraṇyakaśipuḥ purā
hantuṁ bhrātṛ-haṇaṁ kruddho
jagāma nilayaṁ hareḥ

Synonyma

niśamya — poté, co uslyšel; tat-vadham — o zabití Hiraṇyākṣi; bhrātā — bratr; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; purā — dříve; hantum — aby zabil; bhrātṛ-haṇam — vraha svého bratra; kruddhaḥ — nanejvýš rozhněvaný; jagāma — šel; nilayam — do sídla; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Jakmile se Hiraṇyakaśipu doslechl o smrti svého bratra rukou Viṣṇua, nanejvýš rozhněvaný se vydal do Viṣṇuova sídla s úmyslem Ho zabít.