Skip to main content

Sloka 6

Text 6

Verš

Text

yaṁ vinirjitya kṛcchreṇa
viṣṇuḥ kṣmoddhāra āgatam
ātmānaṁ jayinaṁ mene
tad-vīryaṁ bhūry anusmaran
yaṁ vinirjitya kṛcchreṇa
viṣṇuḥ kṣmoddhāra āgatam
ātmānaṁ jayinaṁ mene
tad-vīryaṁ bhūry anusmaran

Synonyma

Synonyms

yam — jehož; vinirjitya — po přemožení; kṛcchreṇa — s velkými potížemi; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu ve své inkarnaci kance; kṣmā-uddhāre — v době, kdy byla zachraňována Země; āgatam — objevil se před Ním; ātmānam — osobně; jayinam — vítězný; mene — zvažoval; tat-vīryam — Hiraṇyākṣovu udatnost; bhūri — stále či více a více; anusmaran — myslící na.

yam — whom; vinirjitya — after conquering; kṛcchreṇa — with great difficulty; viṣṇuḥ — Lord Viṣṇu in His incarnation as a boar; kṣmā-uddhāre — at the time when the earth was delivered; āgatam — appeared before Him; ātmānam — personally, Himself; jayinam — victorious; mene — considered; tat-vīryam — the prowess of Hiraṇyākṣa; bhūri — constantly, or more and more; anusmaran — thinking about.

Překlad

Translation

Když Pán Viṣṇu ve své inkarnaci kance zachraňoval Zemi z oceánu Garbhodaka, Hiraṇyākṣa se před Ním objevil, a Pán ho zabil. Byl to krutý boj a Pán s velkými obtížemi nakonec zvítězil. Když později přemýšlel o neobyčejné Hiraṇyākṣově udatnosti, cítil se vskutku vítězoslavně.

When delivering the earth from the Garbhodaka Sea, Lord Viṣṇu, in His incarnation as a boar, killed Hiraṇyākṣa, who had appeared before Him. The fight was severe, and the Lord killed Hiraṇyākṣa with great difficulty. Later, as the Lord thought about the uncommon prowess of Hiraṇyākṣa, He felt Himself victorious indeed.