Skip to main content

Sloka 6

ТЕКСТ 6

Verš

Текст

yaṁ vinirjitya kṛcchreṇa
viṣṇuḥ kṣmoddhāra āgatam
ātmānaṁ jayinaṁ mene
tad-vīryaṁ bhūry anusmaran
йа винирджитйа кччхреа
вишу кшмоддхра гатам
тмна джайина мене
тад-вӣрйа бхӯрй анусмаран

Synonyma

Пословный перевод

yam — jehož; vinirjitya — po přemožení; kṛcchreṇa — s velkými potížemi; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu ve své inkarnaci kance; kṣmā-uddhāre — v době, kdy byla zachraňována Země; āgatam — objevil se před Ním; ātmānam — osobně; jayinam — vítězný; mene — zvažoval; tat-vīryam — Hiraṇyākṣovu udatnost; bhūri — stále či více a více; anusmaran — myslící na.

йам — которого; винирджитйа — одолев; кччхреа — с огромным трудом; вишу — Господь Вишну, воплотившийся в образе вепря; кшм-уддхре — при вызволении Земли; гатам — появившегося; тмнам — Себя; джайинам — победителем; мене — считал; тат-вӣрйам — доблесть Хираньякши; бхӯри — постоянно (все больше и больше); анусмаран — обдумывающий.

Překlad

Перевод

Když Pán Viṣṇu ve své inkarnaci kance zachraňoval Zemi z oceánu Garbhodaka, Hiraṇyākṣa se před Ním objevil, a Pán ho zabil. Byl to krutý boj a Pán s velkými obtížemi nakonec zvítězil. Když později přemýšlel o neobyčejné Hiraṇyākṣově udatnosti, cítil se vskutku vítězoslavně.

Когда Господь Вишну, воплотившийся в образе вепря, вызволял Землю из океана Гарбходака, Он убил появившегося перед Ним Хираньякшу. Бой был жестоким, и Господу стоило немалого труда сразить противника. Позже, вспоминая необычайную доблесть Хираньякши, Господь чувствовал, что одержал настоящую победу.