Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.18.28

Verš

tat-pāda-śaucaṁ jana-kalmaṣāpahaṁ
sa dharma-vin mūrdhny adadhāt sumaṅgalam
yad deva-devo giriśaś candra-maulir
dadhāra mūrdhnā parayā ca bhaktyā

Synonyma

tat-pāda-śaucam — vodu, se kterou omyl lotosové nohy Pána; jana- kalmaṣa-apaham — která ze všech lidí smývá všechny reakce za jejich hříšné jednání; saḥ — on (Bali Mahārāja); dharma-vit — plně obeznámen se zásadami náboženství; mūrdhni — na hlavě; adadhāt — nesl; su- maṅgalam — dokonale příznivou; yat — kterou; deva-devaḥ — nejlepší z polobohů; giriśaḥ — Pán Śiva; candra-mauliḥ — jenž má na čele symbol měsíce; dadhāra — nesl; mūrdhnā — na hlavě; parayā — nejvyšší; ca — také; bhaktyā — s oddaností.

Překlad

Pán Śiva, nejlepší z polobohů, který nosí na čele symbol měsíce, s hlubokou oddaností přijímá na hlavu vodu Gangy, která vytéká z prstu na noze Viṣṇua. Bali Mahārāja to věděl, neboť byl plně obeznámený s náboženskými zásadami. Následně si po vzoru Pána Śivy rovněž pokropil hlavu vodou, která omyla Pánovy lotosové nohy.

Význam

Pán Śiva je známý jako Gaṅgā-dhara neboli “ten, kdo nese na hlavě vodu Gangy”. Na čele má Pán Śiva symbol půlměsíce, ale na projev naprosté úcty k Nejvyšší Osobnosti Božství si vodu Gangy umístil ještě výše. Tohoto příkladu by se měl držet každý, alespoň oddaní, protože Pán Śiva je jedním z mahājanů. Také Mahārāja Bali se později stal mahājanou. Jeden mahājana následuje druhého a následováním jednání mahājanů v systému parampary lze rozvinout pokročilé duchovní vědomí. Voda Gangy je posvěcená, protože vytéká z prstu na noze Pána Viṣṇua. Bali Mahārāja omyl lotosové nohy Vāmanadeva a voda, kterou k tomu použil, se stala totožnou s Gangou. Bali Mahārāja, jenž dokonale znal všechny náboženské zásady, si proto umístil tuto vodu na svoji hlavu, tak, jako to dříve učinil Pán Śiva.